Kala Ali bin Abi Thalib Berniaga dengan Malaikat

DIRIWAYATKAN dai Ja’far bin Muhammad, suatu ketika Ali bin Abi Thalib selepas berkunjung kepada Rasulullah segera pulang ke rumahnya. Ia lalu menjumpai istrinya, Fathimah, yang sedang duduk memintal. Sementara Salman al-Farisi tengah menggelar wol di hadapan mereka berdua. Lalu Ali bertanya pada istrinya, “Wahai perempuan mulia, adakah makanan yang bisa kau … Selengkapnya